Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 60,2007-08: Ot.prp. nr. 60 (2007-2008) Om lov om endring i lov 7. juni 1996 nr. 33 om Opplysningsvesenets fond

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 15.06.2008

Av i alt 890 ordformer var 31 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1536812avgiftsreguleringa1
1536835avgiftsreguleringar1
1536838endringsføresegna1
1536834festarinteresser1
1536819festetid1
1536832fondsformuen1
1536825frambortfestar1
1536823framfestar4
1536827framfestarane1
1536839framfestaren1
1536824framfesteforhold3
1536809framfestekontraktar2
1536810framfestetomtene2
1536833grunnlovsforståinga3
1536830grunnlovspørsmålet8
1536831grunnlov­spørsmålet1
1536836innløysingspris1
1536829innløysingssummar3
1536826innløysingsverdiane4
1536822leigeregulering3
1536811marknadsverdiklausulen1
1536808opplysnings­vesenets1
1536817oppregulerte7
1536814reguleringsgrunnlag1
1536813reguleringsklausul1
1536837sær­skilde5
1536818sørheimsaka15
1536816tomtefesteområdet8
1536820tomteverdiregulering1
1536821tomte­areal1