Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 59,2007-08: Ot.prp. nr. 59 (2007-2008)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 15.05.2008

Av i alt 3363 ordformer var 148 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1536666arbeidsgivaravgiftsplikt1
1536744bedriftskundemarknaden4
1536705betalingsterminar2
1536796bokføringslovgivinga2
1536795bokføringspliktig3
1536797bokføringspålegget1
1536745brukarstadane2
1536788bruttoskattar1
1536785bruttoskatteplikt1
1536789bruttoskatteplikta1
1536790bruttoskattepliktig1
1536703dagslån1
1536722deklareringspliktig1
1536758effektiviserar1
1536748electron23
1536724enkeltoverføringar2
1536686ervervstidspunkta1
1536662fangstnæringa10
1536708finanssenter3
1536710finanssenteret1
1536691fisjonerte3
1536689fisjonstidspunktet2
1536670fiskarfrådrag1
1536773fiskasalslaga1
1536660fiskerfrådrag2
1536760fiskeriprosjektet1
1536668forenklingsomsyn1
1536712formuesplasseringar1
1536806forretningsverdi1
1536786førehandsfråsegn1
1536787førehandsfråsegna2
1536764førstehandomsetning1
1536738garantibevis1
1536663husdyrforsikingsselskap1
1536781husdyrforsikring1
1536784husdyrforsikringar1
1536780husdyrforsikringsselskap6
1536782husdyrforsikringsverksemd1
1536754identifikasjonsmidlar2
1536739innløysarane25
1536733innløysarfunksjonen1
1536777innrapporterast3
1536771innrapporteringsordninga2
1536768innrapporteringsplikt2
1536680innstegskatteoppgjeret1
1536676innstegskattlegginga2
1536659jordoljer6
1536681konsernintern2
1536726kontohaldaren1
1536706kontrollerfaringar2
1536757kontrollheimelen2
1536729kontrollinteressa1
1536769kontrolloppgaver1
1536717kontrollprosjekt1
1536749kontrollspor1
1536756kontrollundersøkinga2
1536699korreksjonsinntektsreglane7
1536682korreksjonsskatt4
1536737kortbrukaren2
1536741kortinnehavarane4
1536742korttype2
1536727kortutskrivande1
1536730kortutskrivar1
1536707kortutskrivaren2
1536690kreditorfrist1
1536715likningsstyresmakter1
1536695marknadsverdiane9
1536765meirverdeavgift2
1536774meirverdeavgiftsregisteret1
1536801minstekapitalregelen1
1536671nettlønnsordninga1
1536792nystiftas1
1536778omsetningstilhøve1
1536761oppgavekvalitet1
1536675oppgjerskonto10
1536725opplysningsheimlar1
1536718opplysningspliktar1
1536791oppløysas1
1536750overskottsinformasjon2
1536664pensjonsbegrepet2
1536665personinntektsbegrepet2
1536752personvernulempene1
1536661petroleumsskatt11
1536704petroleumsskattane1
1536776preutfylling1
1536767prosentfiskarar1
1536798prosessledande1
1536700provenynøytralt3
1536755registar1
1536794regnskapsplikig1
1536793regnskapspliktig4
1536674reiarlagselskap30
1536692reiarlagskatta2
1536673reiarlagskatteordninga100
1536696reiarlagskattlegging1
1536740revisorforeningen1
1536762salgsoppgjør1
1536763sikringstrekk3
1536770sjølvmeldingsprinsippet1
1536716skatteadministrasjonane1
1536783skatteføremoner1
1536687skattekontinuitet4
1536751skattesstyresmaktene1
1536713skattesstyresmakter2
1536714skattestatistisk1
1536728skattestyresmakt1
1536685skatteverdiane1
1536677skatteverdiar3
1536672skipsfartsnæring2
1536688skipsfartsverksemda5
1536772skjønnsfastsetjing1
1536698skyldskrivast1
1536747sladdast1
1536803sokkeldistriktet3
1536684stiftelsestidspunktet1
1536683tapskontoen3
1536753teiepliktsføresegner1
1536735terminalnummer2
1536701terminskatten9
1536779tidsavvik2
1536711tilfluktsstader3
1536807tilordnes1
1536667tomånadlege1
1536743transaksjonsbeløp2
1536731transaksjonsinnsamlar1
1536736transaksjonsopplysningane2
1536697tredjedelane2
1536775tredjemannsopplysningane1
1536734trepartssystem1
1536719ukravd10
1536723utlandsutskrivne1
1536746utleveringsplikt1
1536702utrekningstidspunkt1
1536694utsteg6
1536802valutaposter1
1536721valutaregisterforskrifta1
1536720valutaregisterloven1
1536709verksemdsregulering1