Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 58,2007-08: Ot.prp. nr. 58 (2007-2008) Om lov om endringar i legemiddelloven, apotekloven og lov om medisinsk utstyr

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 09.05.2008

Av i alt 1654 ordformer var 82 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1536611aup1
1536619bioingeniørfaglig1
1536647blåreseptforskrift1
1536648blåreseptforskriften1
1536597bytegruppa1
1536584bytegruppe1
1536586bytelista3
1536636dagsgebyr1
1536645dekningsretten7
1536635eingongsgebyr1
1536654engrosomsetning1
1536638farmagon1
1536644finansdepartementetforeslår1
1536650forhåndsgodkjent1
1536599generikaprodusenten1
1536600generikum1
1536610gip1
1536609grossistavansen1
1536629heimelsrett3
1536637idømming2
1536616implanterbart2
1536581indeksprissystemet4
1536617invasivt1
1536631kontrollprøvetaking1
1536579kontrollprøving3
1536632kontrollprøvinga5
1536578kontrolltaking4
1536633kontrolltestingar1
1536593kopilækjemiddel1
1536591kuttsatsane2
1536613kuttsatsar1
1536620laboratorieleverandørers2
1536657legemiddelavgift1
1536655legemiddelavgiften1
1536589legemiddelforskriften3
1536642legemiddelgrossistforeningen1
1536640legemiddelinnkjøpssamarbeidet1
1536656legemiddelomsetningsavgift1
1536641legemiddelparallellimportørforeningen1
1536618leverandørforeningen1
1536595leveringsevne1
1536594leveringshindringar1
1536606lækjemiddelindustriforeninga1
1536580lækjemiddelprisane1
1536587lækjemiddelverket29
1536612maksimalavanse1
1536651marknadsføringsløyva1
1536621noklus1
1536601originallækjemidet1
1536588originalpreparatet1
1536596originalproduktet1
1536598originalprodusenten2
1536643pharmore1
1536615prisfastsettelse1
1536582prisregulere1
1536646produksjonsløypa1
1536652refusjonsavgift1
1536653refusjonsavgifta1
1536649refusjonsliste1
1536605simvastatin4
1536592sjablongliknande1
1536583stegpris8
1536608stegprisane2
1536585stegprisen7
1536576stegprismodellen12
1536590stegprissystemet3
1536603stegsatsane1
1536602stegsatsar3
1536604stegsatsen2
1536634sviktrapportar1
1536658søknadsgebyr2
1536628tilsynssida1
1536607trinnprislækjemiddel1
1536577trinnprismodellen2
1536622verksteders3