Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 4,2007-08: Ot.prp. nr. 4 (2007-2008) Om lov om endringar i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. (overføring av oppgåver frå politiet til Lotteritilsynet)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 19.10.2007

Av i alt 672 ordformer var 18 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1536547automatsaker1
1536558etterhandstrekning1
1536543etterhandstrekte1
1536560etterhåndstrekning1
1536559etterskuddstrekning1
1536556føreslagne1
1536546kontrollaktivitetar2
1536548kontrollmyndigheitene1
1536542lokalinnehavarar3
1536551lotteriaktivitetar1
1536545lotterifeltet1
1536557lotteriforvaltninga1
1536553lotteriområdet2
1536549psoriasisforbund1
1536550psoriasisforbundet1
1536554pålegg«1
1536555sakshandsamingsgebyr1
1536552saksprosedyrane1
1536544underholdningsautomatar1