Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 40,2007-08: Ot.prp. nr. 40 (2007-2008) Om lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 14.03.2008

Av i alt 3593 ordformer var 38 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1536513blandingsføresegn1
1536529blikkpeiking1
1536526bretvedt5
1536534ernæringsrådet7
1536520fugs2
1536514grunnopplæringsområdet1
1536536grønnsaksgrossister1
1536527handikappedes1
1536538handlingsfridommen1
1536530handtegn1
1536539hausteffekten1
1536510høringsmøta1
1536540kommunestyrevalg1
1536533kommunikasjonsformane1
1536535kostforum4
1536537kosthaldsperspektiv1
1536518kvalitetssikringsmekanisme1
1536516lovendringstiltak1
1536521myndiggjeringsprosessen1
1536506paragrafnummerering1
1536519rettsfesta2
1536503rusmiddelavhengnad1
1536517sakkunnigarbeidet1
1536507samfunnsviternes3
1536509skolelovgiving1
1536531symboltavlar1
1536522teiknspråkopplæringa2
1536523tidsomfanget1
1536504ungdomselev1
1536525utaler1
1536515utgreiingskapasiteten1
1536505vurderingsterskelen1