Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 30,2007-08: Ot.prp. nr. 30 (2007-2008)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 01.02.2008

Av i alt 1187 ordformer var 25 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1536438aldersgrunnlaget1
1536439alderspensjonsuttak2
1536444arbeids­takarsida1
1536449attåtyrket3
1536441avtaleregulering2
1536434behovskriterium1
1536454besteårsregel1
1536445helsekriteriet1
1536450hovudarbeidsgivaren4
1536453pensjonsmessige1
1536432pensjonsreglane2
1536452pensjonsreglene1
1536442reststilling1
1536436tidlegpensjonsrettar1
1536440tilsetjingshindrande1
1536451tiltvisteløysingsnemnda1
1536446ulempenorm1
1536443ulempevurdering2
1536429ulempevurderinga7