Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 27,2007-08: Ot.prp. nr. 27 (2007-2008) Om A)Lov om meldeplikt ved nedlegging av næringsverksemd (omstillingslova) B)Lov om endringar i minerallovgivinga

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 21.12.2007

Av i alt 4210 ordformer var 141 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1536327akkordtilfella1
1536401alluvialt1
1536320arbeidsformidlar1
1536294arbeidsplattforma1
1536345arbeidstakarplan5
1536346arbeidstakarplanar3
1536352arbeidstakerplan1
1536347arbeidstkarplanar1
1536407avfallsmassar1
1536404avståingsloven1
1536300avtalestatane1
1536287bedriftseigars1
1536296bedriftsnedlegginga1
1536339bedriftssensitive1
1536381behandlingsprosess1
1536414bergingeniøreksamen1
1536420bergingeniørutdanning1
1536406bergmessig4
1536413bergskole1
1536394bergverksfylka1
1536398bergverksloven1
1536428bergverks­loven1
1536396dagbrotsdrift4
1536341detaljgrad1
1536425direkteinnkjøp2
1536390direktivkrava2
1536359dispensasjonstilgang1
1536323divisjonering1
1536405driftskonsesjonar3
1536397driftsmetode1
1536298drøftingsmøtene1
1536322drøftingspliktreglane1
1536348drøftingspunkt1
1536377drøftingsreglane1
1536378drøftingsreglar1
1536393energiråstoff1
1536325ensarta1
1536375etablererer1
1536326flytteavstanden1
1536424fristforlenging2
1536317gjennomføringsansvaret1
1536395hovuddriftsmetodar1
1536330hovudliste2
1536360inngrepsfristar1
1536337inntredd1
1536411kalksteinlova1
1536408kalksteinsførekomstar2
1536410kalksteinsførekomster1
1536291kalksteinslova11
1536402kalksteinsloven2
1536289kalkstensforekomster4
1536303konkurranseavgrensingar1
1536307konkurranselovverk1
1536418kvalifikasjonsbevisa1
1536290kvartsforekomster4
1536409kvartsførekomstar2
1536292kvartslova12
1536403kvartsloven2
1536412leveranseavtalar2
1536376lånegarantiordningar1
1536328lønnsemdskriteriet1
1536329lønnsemdskriterium1
1536399magnetkis1
1536374masseoppseiingsføresegna1
1536427masseoppseiingsføresegnene1
1536371masseoppsigelse1
1536332meldepliktordning2
1536324meldepliktsgrensa1
1536305meldepliktsordninga25
1536306meldepliktsordningane2
1536364meldepliktsordningar2
1536354meldepliktsperiode2
1536301meldingskravet1
1536321meldingsmottakar1
1536419mineralførekomster1
1536421minerallovene2
1536388minerallovgiving2
1536293minerallovgivinga12
1536392mineralnæringa5
1536288mineralovgivinga1
1536391mineralsektoren6
1536349navos2
1536304nedleggingsperspektiv1
1536384nedleggingsprosess1
1536351nedleggingsprosessar2
1536314nedleggingssituasjon2
1536342næringskode1
1536295omstillingsfremjande1
1536336omstillingsmoglegheiter6
1536297omstillingsstrategi1
1536318oppfølgingsop­pgåve1
1536309oppkjøpsreguleringar1
1536315politikkutøvar1
1536417qualifications«1
1536335rapporteringsforpliktingar1
1536353råderettsband20
1536357råderettsbanda18
1536356saksbehandlingsperiode1
1536423saksbehandlingsperioden2
1536312samfunnsorganiseringa1
1536334samkjørast3
1536338sistefrist2
1536415sivilingeniøreksamen1
1536400sjømalm1
1536299skattefinansiering1
1536319styresmaktssida1
1536379tariffavtaleføresegn1
1536372tariffavtaleregulering1
1536340teiepliktsføresegnene1
1536369tvangmulkt1
1536389underjordsdrift7
1536370verksemdsnedlegging4
1536302vyrkedager1
1536386yrkeskompetansegivande2