Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 13,2007-08: Ot.prp. nr. 13 (2007-2008) Om lov om endring i lov 26. mars 1999 nr. 15 om ­retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 16.11.2007

Av i alt 358 ordformer var 10 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1535207adgangsvilkåra1
1535203deltakerlova1
1535205fartøyeigar3
1535213fartøyeigarane1
1535206kongekrabbefangsten2
1535204nevninga1
1535212samordningsformål1
1535209sektoravgifter9