Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 90,2006-07: St.prp. nr. 90 (2006-2007) Om nytt informatikkbygg ved Universitetet i Oslo (IFI2)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 28.09.2007

Av i alt 334 ordformer var 15 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1535195byggentreprisane1
1535198byggjekostnadsindeksar1
1535202informatikkbygg4
1535187informatikkmilj√ła2
1535201kontraherar1
1535199marknadsindeksane1
1535200uvisseanalyse1
1535196uvisseavsetjinga1