Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 89,2006-07: St.prp. nr. 89 (2006-2007) Om utbygging og finansiering av rv 567 Hauge-Lonevåg i Osterøy kommune i Hordaland

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 24.08.2007

Av i alt 849 ordformer var 10 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1535179bompengelåna1
1535177bompenge­perioden1
1535176hannisdalslinja5
1535178kostnadsgjennomgang4
1535182nummerskiltregistrering3
1535185taksendringane1
1535181takstendringar1