Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 85,2006-07: St.prp. nr. 85 (2006-2007) Om endringar i «Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap»

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 08.06.2007

Av i alt 291 ordformer var 13 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1535133befalsskoleelevar3
1535135dagsatsen1
1535128elevtillegg2
1535134fystegongsteneste1
1535127løneoppgjeret9
1535132løneramma1
1535131løneramme2
1535130lønetrinn3
1535137udanningsbonus1