Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 83,2006-07: St.prp. nr. 83 (2006-2007) Om trygdeoppgjeret 2007

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 01.06.2007

Av i alt 587 ordformer var 9 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1535122minstefrå­drag2
1535121særfrå­drag2