Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 8,2006-07: St.prp. nr. 8 (2006-2007) Fylkesveg 472 til Utgårdskilen i Hvaler kommune i Østfold - finansiering av tiltak gjennom forlenga bompengeinnkrevjing på rv 108

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 10.11.2006

Av i alt 544 ordformer var 14 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1535081asmaløy6
1535087bompengeføresetnadene1
1535091bompengeperiodar1
1535090eurovignettdirektivet7
1535089fiskerihavn1
1535083fylkesprognosar1
1535080kirkøy9
1535082nummerskiltanalyse1
1535086nummerskiltanalysen1
1535088oppstartlån1
1535078samferdselsdepartemenetet1
1535084sykkelvegsamband1
1535085takstopplegg1
1535079utgårdskilen19