Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 78,2006-07: St.prp. nr. 78 (2006-2007) Om investeringar i Forsvaret

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 25.05.2007

Av i alt 1770 ordformer var 132 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1535050antennemaster1
1535058avgangsstimulerende1
1534983avionikken1
1534986avionikkoppdatering1
1534987avionikkoppgradering1
1535056bandbredda1
1535054bandbredde3
1535015bazan2
1535067bemanningsrammer1
1535037biletoppbygging1
1535068bortsetting6
1535069bortsettingsprosessane2
1534949bortsettingsprosessar4
1535070bortsettingsprosjekt1
1534975driftskontrakt1
1535074effektiviseringsprosessar3
1534970elektrooptikk1
1535014empresa2
1535024essm4
1535022evolved3
1534966fartøyspesifikt1
1534984flyelektronikken1
1534995flymannskapa3
1534988flysikkerheit1
1534957forlegningskapasitet1
1534955forlegningskapasiteten1
1534956forlegningsplassar3
1535060fornyingsprosessar2
1535039forseriefartøyet1
1535075framskaffingar2
1534978framskaffingsløysing4
1535036framskaffingsløysning1
1534950garasjering1
1535029gjenkjøpsforplikting1
1535028gjenkjøpsforpliktinga1
1535010gjennomføringsoppdrag2
1535057grunnlagsdokumentasjon1
1535035hovudkommunikasjonsberar1
1535013hovudkontrakt1
1535044informasjonssaka1
1534974initiell1
1534993itas1
1535016izar2
1535052jordingsanlegg1
1534958kollektivleilegheiter1
1535055kommunikasjonsberar1
1535032kommunikasjonsberarane1
1535043kontrollkapasitet1
1535012kostnadsrammar2
1534973kostnadsutrekningane1
1534991leilegheitstransport1
1535072leveransetryggleik1
1535005luftromkontroll1
1534979lufttransportkapasitet11
1534992lufttransportsystem1
1535025lufttrugsmål2
1534972materiellinvesteringa2
1534977middelstunge2
1534969missila5
1535059nedbemanningsmålet1
1535002nyskaffar1
1534943nyskaffingog1
1535061omstillingsplanar1
1535053operasjonskonsept6
1535063organisasjonsplanar1
1534959overflatekrigføring2
1535066personelloppsettingsplanar1
1534964prøveskytingane1
1535034radiokjelder1
1535051radomar1
1534971rakettmotorar1
1535049reservekraft5
1534948romsegment4
1535042sambandskapasitet1
1535031satcom16
1535030satelittkommunikasjon1
1535041seriefartøy1
1534965serieleveranse1
1534994sivilrelaterte1
1534962sjømål9
1534968sjømålsmissilet1
1535040skolefartøy1
1534989styrkebeskytting1
1534953styrkeproduksjonen1
1535071støttekonsept1
1535045systemløysingane1
1535065totaløkonomisk3
1534980transportflyflåte1
1535001transportflymiljøet2
1534952troppskontor1
1534951troppsmateriell1
1534997trugsmålsituasjonen1
1535011usikkerheitsreduserande3
1534985vengebytte1
1534996vengeskift1
1534982yttervengene1