Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 73,2006-07: St.prp. nr. 73 (2006-2007) Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-­komiteen om innlemming i EØS-avtala av ramme­programmet til EU for forbrukarpolitikk (2007-2013)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 25.05.2007

Av i alt 462 ordformer var 12 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1534896forbrukareuropa1
1534891forbrukarfag1
1534889forbrukarkontor7
1534887forbrukarutdanning1
1534886regelverkstiltak1
1534885risikoevaluering1
1534895sanco3
1534894tvisteløysingssystemet2