Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 7,2006-07: St.prp. nr. 7 (2006-2007) Om fullmakt til å ta opp statslån mv.

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 10.11.2006

Av i alt 1238 ordformer var 4 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1534880andrehandsmarknad3
1534879betalingsskyldnadene2
1534882sikkerheitsbeløpet1
1534881statsobligasjonanes1