Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 70,2006-07: St.prp. nr. 70 (2006-2007) Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 152/2006 av 8. desember 2006 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2006/70/EF av 1. august 2006 om gjennom­føringstiltak for direktiv 2005/60 EF - definisjon av «politisk utsett person» m.v.

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 25.05.2007

Av i alt 356 ordformer var 9 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1534870kommisjonsdirektivet1
1534877kommisjonsdirektivets1
1534874kundekontroll4
1534876kvitvaskings­forskrifta1