Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 68,2006-07: St.prp. nr. 68 (2006-2007) Om ein del saker på Samferdselsdepartementets område

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 15.05.2007

Av i alt 3407 ordformer var 186 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1534689analyseavdeling2
1534760arbeidsskildring1
1534781arkiveringsrutinane1
1534727austmannaliatunnelen1
1534714avgiftsavtalen2
1534724avkøyrselssanering2
1534695avreisande1
1534749bergsenga1
1534773bergsikring5
1534736bergteknikk2
1534791betongtunnelar1
1534787betongutstøyping1
1534728bompengeinnteninga1
1534708bompengeramma1
1534713bompengesystem5
1534770bransjeproblem2
1534849brikkebyte1
1534846brikkekostnaden1
1534850brikkeskift1
1534693brukarvederlag1
1534697brukerkomiteer1
1534767byggherrefunksjonen1
1534737byggherreoppgåvene1
1534817byggjemøtereferat1
1534867containerkranane1
1534733delingsbrøk1
1534784enkeltstein1
1534752entreprisekontrakt2
1534746ettersikra1
1534742ettersikrast1
1534754ettersikring2
1534686fagstyremakt1
1534800fdv1
1534799feilfrekvens1
1534797festeboltar1
1534734finansieringspartar1
1534813finnfasttunnelen1
1534776fjellforhold2
1534848fjellinjens1
1534771forkastingssona2
1534802forskuvde1
1534761forundersøkingane3
1534806forvaltingsmyndigheit2
1534725frihøgd1
1534831friksjonskrav1
1534830friksjonskravet1
1534812frøyatunnelen1
1534835funksjonsansvar1
1534703grillstadtunnelen1
1534718grunnvalutaen1
1534700helikopterterminalane2
1534698helikopterterminaler1
1534726hordatunnelen1
1534857hortenlinja1
1534748informasjonsaktivitet1
1534757ingeniørgeologane1
1534769ingeniørgeologar2
1534768ingeniørgeologiske5
1534731inna­for2
1534750innkrevjingperioden1
1534717innkrevjingsbuer1
1534740inspeksjonsarbeidet2
1534807inspeksjonsmyndigheit2
1534801inspeksjonsplan1
1534778inspeksjonsrutinar7
1534858jernbanetekniske4
1534855kjeldespesifikk1
1534709kollektivtrafikktiltaka1
1534783kostnadsberekning2
1534864kranbasert1
1534818kvalitetsgruppa5
1534816kvalitetsgruppene2
1534837kvalitetsplanane1
1534836kvalitetsplanar1
1534811kvalitetsrevisjon1
1534785kvineshei1
1534786kvinesheitunnelen1
1534720lokalvegnettet3
1534865lyftekranar1
1534863lyftereiskap1
1534741løkentunnelen8
1534819løysingsval1
1534838maskininnsats1
1534840motorvognregister1
1534719myntautomatane1
1534723nnb3
1534796nødtelefonar4
1534747omkøyringsrutene2
1534688oppfølgingsrapport1
1534722pris­auke1
1534782prosjektdokument1
1534765rasmassen1
1534739rassona1
1534822regelverksutformar1
1534847rekvisisjonsplanane1
1534738reparasjonsløysingar1
1534683reparering2
1534856sidebana1
1534859sidebaner4
1534868signalanlegga4
1534764sikringskonstruksjonen1
1534696sikringskontroll3
1534780sikringsline1
1534854sjablongverdiar1
1534715skiftoppgjera2
1534766sprøytebetongen2
1534798støvmålarar1
1534775svakheitssona1
1534762svakheitssone1
1534763svelleleire2
1534707sykkelvegpakke1
1534712sykkelvegpakken1
1534795særettersyn1
1534853tausambandet1
1534866terminaldriftaren1
1534729tidlegfase1
1534759tilleggssikra1
1534744tilleggssikrast1
1534743tilleggssikring5
1534825tilsynsorganisering1
1534827trafikantkostnader1
1534821trafikantopplæring1
1534793trafikkrommet2
1534711transportforvaltningsforsøket2
1534824transporttilsyn1
1534792tra­fikk­rommet1
1534701tryggings­opplegg1
1534694tryggleiksavgift1
1534810tryggleiksgodkjennast3
1534809tryggleikskontrollør2
1534808tunnelforvaltar3
1534790tunnelinspeksjonar1
1534805tunnelkonstruksjonen1
1534779tunnelprofilet1
1534803tunneltryggleiksforskrifta1
1534788undersikra1
1534682undersøkingsgruppa16
1534735undersøkingsgruppe1
1534716urunde1
1534777utkvittering1
1534820vegtraseer1
1534699vernebuingsreglar1
1534794videoinspeksjonar1
1534828vinterdriftsstandarden1
1534829vinterdriftsstrategiar1
1534823vägtrafikinspektionen1
1534834vêr­om­slag1