Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 65,2006-07: St.prp. nr. 65 (2006-2007) Rettferdsvederlag frå statskassa (Om Stortinget si rettferdsvederlagsordning, arbeidet i rettferds­vederlagsutvala m.m.)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 11.05.2007

Av i alt 1666 ordformer var 80 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1534590avvisingsgrunn1
1534642bevissituasjonen1
1534656blødarane1
1534607brystkreftbehandling3
1534588dommarrepresentantane1
1534604erstatningsmessig1
1534608erstatningsnemder1
1534609erstatningsoppgjera2
1534599foreldingsmotsegn4
1534600foreldingsmotsegna1
1534603foreldingsmotsegner1
1534602grunnkriteria1
1534654grunnlidingar1
1534645gulfebervaksinasjon1
1534644hcv3
1534630kompliserar1
1534582krigsborn3
1534638likestillings­departementet4
1534658papirkopisett1
1534635rettferdsvederlagsakene1
1534641rettferdsvederlagssøknader1
1534579rettferdsvederlagsutval20
1534578rettferdsvederlagsutvala38
1534596rettferdsvederlags­ordning1
1534611rettferdsvederlags­utvala1
1534639rettferdsverdelagsutvala1
1534636rettferdsverderlag1
1534615rettferdsverderlagsutval1
1534595rettferdsverderlagsutvala1
1534580rettferds­vederlagsordninga2
1534585rettferds­vederlagsutval1
1534618rettferds­vederlagsutvalet1
1534633saksbehandlarkapasiteten1
1534631saks­behandlingsrutinane1
1534637sortingsmelding1
1534632spesialskuleelevar1
1534634spesialskulesaker1
1534606stråleskadde1
1534605særordningane1
1534629søknadsgrunnlaga1
1534583utdanningsskadelidande2
1534587valdsoffererstatningsforskrifta2
1534626vederlagsbeløpa1