Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 63,2006-07: St.prp. nr. 63 (2006-2007) Om endring i kringkastingsavgifta for 2007 og omlegging av avgiftsinnkrevjinga i NRK

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 11.05.2007

Av i alt 529 ordformer var 11 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1534282avgiftsinnkrevjinga3
1534284betalingstidspunkta1
1534286etterskottsbetaling1
1534285innbetalingsblanketten1
1534287innbetalingstidspunkta1
1534288kringkastingsavgiftsåret1
1534289likviditetstap1
1534283meirverdiavgiftsåret2
1534281periodiserer1