Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 61,2006-07: St.prp. nr. 61 (2006-2007) Om utbygging og finansiering av rv 17 Tverlandet - Godøystraumen og rv 80 Røvika - Strømsnes i Bodø og Fauske kommunar i Nordland (Vegpakke Salten fase I)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 27.04.2007

Av i alt 1080 ordformer var 31 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1534259bomstasjonsområdet3
1534252bomstasjonspunkta1
1534240bustadavkøyrsler1
1534253eingangsnedgang1
1534260etterskottsinnkrevjing3
1534241fauskeområdet1
1534263finansieringsføresetnader3
1534237framkomstgevinstar2
1534261innkrevjingskostnad2
1534246klungsetmarka2
1534243mjøneskleiva4
1534249moglegheitsstudiar1
1534242randbusetnad4
1534265randbusetnaden1
1534250saltenområdet2
1534247samferdselsløysingane1
1534238standardbetringar1
1534251tilleggsvedtak3
1534257trafikkregulerande19
1534244ulykkesutsett3
1534268utbyggingsparsell1
1534245vegnormalstandard3
1534267vegpakkar1