Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 59,2006-07: St.prp. nr. 59 (2006-2007) Pensjonar frå statskassa

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 30.03.2007

Av i alt 316 ordformer var 7 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1534231avtalelønt1
1534233fråtreden1
1534236meirpensjon1