Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 57,2006-07: St.prp. nr. 57 (2006-2007) Om delvis bompengefinansiering av prosjekt og tiltak på Haugalandet i Rogaland og Hordaland

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 30.03.2007

Av i alt 918 ordformer var 52 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1534204austrheimsringen1
1534216autopassbrikker3
1534220autopasssbrikker2
1534192delpakka3
1534191delpakke7
1534188delpakkene5
1534186delpakker2
1534212delstrekning2
1534227eivindsvatnet1
1534206elastisitetsvurderingar2
1534197espelandssvingane1
1534190fylkesdel­planen1
1534205fylkesvegbudsjetta1
1534217fylk­eskommunen1
1534187handlingsplandokumentet1
1534222karmsundgata1
1534203karmsundsgata1
1534178kollektivaksar3
1534223kvalvikvegen1
1534184miljøgater1
1534200omkjøringsveg2
1534210omkøyringsrute2
1534228rabattstruktur2
1534202risøyforbindelse1
1534225skeisvollsvegen1
1534226skjoldavegen1
1534209skrevegen8
1534194skåredalskrysset3
1534224storasund1
1534180sykkelvegsystemet1
1534177ti­årsperioden1
1534211toskatjørn5
1534218trafikkberekningar1
1534181trafikkdempande1
1534185trafikk­regulerande1
1534215transportanalysane2
1534207transportanalysar6
1534214trendalternativet2
1534183turvegnett1
1534182ulykkespunkta1
1534219veg­vesen1
1534221vågkrysset2