Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 43,2006-07: St.prp. nr. 43 (2006-2007) Rammeauke for garantiordninga for byggjelån ­under Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 16.02.2007

Av i alt 288 ordformer var 2 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1534174garantipremiar2
1534175ordretilgongen1
1534173ordreutviklinga2