Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 33,2006-07: St.prp. nr. 33 (2006-2007) Tromsøpakke 2 - utviding av ordninga med innkrevjing av lokalt finansieringstilskott på omsetnad av drivstoff i Tromsø

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 15.12.2006

Av i alt 758 ordformer var 8 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1534143dramsveien1
1534137finansieringstilskott7
1534139finansieringstilskottet10
1534138hovudvegutvegbygginga1
1534145plansituasjon3
1534141planstatusen1
1534142sykkelvegprosjekta1
1534144tilskottsmidlane1