Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 29,2006-07: St.prp. nr. 29 (2006-2007) Om endringar av løyvingar i 2006 på Fiskeri- og kystdepartementet sitt område mv.

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 24.11.2006

Av i alt 603 ordformer var 39 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1534126allmen­nyt­tige1
1534129driftsposten3
1534108forskingskvoter2
1534097forskningskvotane4
1534132forskotsbetalingar2
1534119fort­sett1
1534110fyreiendommer4
1534121fyreigedomane1
1534111fyreigedomar10
1534112fyreige­domar2
1534118fyrtenesta1
1534117gjennom­gang1
1534134hurtigrutefartøya1
1534135hurtigrutefartøyet1
1534130inntektsførd1
1534128interimskonto4
1534116kultur­historiske1
1534099leigefartøy9
1534125leigefor­hold1
1534122lokal­samfunnet1
1534131mellomvere5
1534127navigasjonstekniske2
1534098rekneskapsførd3
1534107stasjonspersonellet1
1534120tenestleg3
1534133tunneldimensjonane2
1534136tunneldimensjonen1