Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 27,2006-07: St.prp. nr. 27 (2006-2007) Om endring av løyvingar mv. for 2006 på Samferdselsdepartementets område

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 24.11.2006

Av i alt 737 ordformer var 22 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1534083feilføringane1
1534080kreditnotaer1
1534092nettoprinsippet1
1534094produksjonsstyringa1
1534090prosjektdokumentasjonen1
1534082rekneskapseining1
1534081rekneskapseiningar1
1534078saldi3
1534096takstutvikling1
1534093trafikkinntekta1
1534075utpostere1
1534077utpostering2
1534086utpostert1
1534095»kontaktgruppa1