Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 23,2006-07: St.prp. nr. 23 (2006-2007) Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2006 under Nærings- og handelsdepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 24.11.2006

Av i alt 1118 ordformer var 29 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1534049aksjekapitalutvidinga1
1534067bredbåndsalliansen6
1534060bruttoført1
1534051eksplosivområdet1
1534050fjellkollen2
1534066integrasjonsavtale1
1534053internasjonaliseringsarbeid1
1534048kapitalstruktur5
1534047likviditetsunderskot1
1534057marknadsbehov1
1534055meirverdiavgiftsregistrering1
1534073mellomvogner2
1534052metallhaldig1
1534063personellsertifikat3
1534065prosjekteksportfond1
1534072saksbehandlarsystem1
1534054traktatplikter1
1534056utanriksstasjonen4
1534069utbytteløyvinga1
1534045valutakursjusteringane6