Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 19,2006-07: St.prp. nr. 19 (2006-2007) Om endringar i løyvingar o.a. i forsvarsbudsjettet for 2006

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 24.11.2006

Av i alt 1060 ordformer var 46 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1534004af­ghanistan1
1534005bruttofakturering1
1533972drivstoffbehaldningane4
1533971feilpostering3
1534006flysamling2
1534008flysamlinga1
1533982garnisonshelsetenesta5
1533976granskningsutvalet1
1533965greinkapitla4
1533975hovudflystasjon9
1533969kapittelnivå4
1533966komitéhøyringar1
1533974kontorbehov4
1533967personellrelaterte2
1533998prosjektportefølja2
1534011publikumsfasilitetene1
1533991sesjonsassistentar1
1534007smfø3
1533997tidsfasinga1
1533995vedlikehaldspakke1