Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 18,2006-07: St.prp. nr. 18 (2006-2007) Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2006 under Barne- og likestillingsdepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 24.11.2006

Av i alt 976 ordformer var 19 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1533955adopsjonsførebuande2
1533945husleigeutgiftene1
1533960tilsettingsstoppen1