Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 13,2006-07: St.prp. nr. 13 (2006-2007) Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-­komiteen nr. 92/2006 av 7. juli 2006 om innlemming i EØS-avtala av forordning (EF) nr. 2006/2004 av 27. oktober 2004 om samarbeid mellom nasjonale styresmakter med ansvar for handheving av forbrukarvernlovgjeving

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 24.11.2006

Av i alt 467 ordformer var 23 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1533914alkoholregelverket1
1533907fellesskapsregelverket1
1533915forbrukarkontrakter1
1533928forbrukarregelverk2
1533905forbrukarvernlovgjeving6
1533909forbrukarvernlovgjevinga2
1533906forbrukarvernsamarbeid3
1533911handhevingsstyresmaktene4
1533923handhevingstiltak1
1533910hand­hevingsverkemiddel1
1533926omsetnadssystem1
1533916provmaterialet1
1533925styresmaktsorgana2
1533924tobaksskadelova1