Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 12,2006-07: St.prp. nr. 12 (2006-2007) Om endringar på statsbudsjettet for 2006 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 24.11.2006

Av i alt 968 ordformer var 32 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1533872domstoladminstrasjonen2
1533877eigedoms­informasjon1
1533884eingangsinvesteringar1
1533897familiemekling1
1533899fengslingsforlengingar4
1533885foreldingsfrista1
1533886forliksrådsdom1
1533903forsvararbistand1
1533887inntektsoverslaga7
1533892justissekretariata39
1533894luftfartsulykka1
1533876medllemma1
1533888månadere1
1533878prøveløslatte1
1533891rettshjelpstiltak16
1533904rettsmøtar1
1533889saksbehandlingsverktøy2
1533880sideutgifter9
1533879skjølve2
1533902stykkprisgodtgjersle1
1533873tid­legare2
1533882trussamfund1
1533898tvangsopplausing1
1533881uttransporte1