Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 8,2006-07: St.meld. nr. 8 (2006-2007) Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldingar for 2005

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 20.10.2006

Av i alt 966 ordformer var 30 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1533696arbeidsgivars5
1533711betalingstryggleiken1
1533699bompengepasseringar1
1533688brandeis2
1533710chattetenester3
1533698identitetstjuveriet1
1533708internettkanalar1
1533709javabaserte1
1533701kommunikasjonsdata1
1533702konkritisere1
1533697kriminalitetsbekjemping2
1533700myntpåkast1
1533718organiseringsmåtar1
1533695overvakingsnivå2
1533707personvernombodsordninga2
1533717personvernsaker2
1533692personvernundersøking4
1533691personvernutviklinga1
1533703utreiingsprosessen1
1533716verkeåret1
1533693verksemdsundersøkinga5
1533689årsmeldinger1