Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 41,2006-07: St.meld. nr. 41 (2006-2007) Nordisk samarbeid

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 28.09.2007

Av i alt 3892 ordformer var 210 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1533278aksjeklassar1
1533303artillerilokaliseringsradarar3
1533176barentslanda2
1533274barnebortføring16
1533171beac7
1533256betalingsdirektivet1
1533252bioenergigarden1
1533251bioenergiprisen1
1533249bioføremål1
1533308bistandseffektiviteten3
1533172brc6
1533320brukstilhøve1
1533142budsjettmekanismar1
1533179contaminants3
1533266dyrehelseområdet4
1533139eksiluniversitet2
1533144eksiluniversitetet2
1533300ekspedisjonssjefsnivå1
1533223elmarknadssamarbeidet1
1533136embetskomitear1
1533229energiforskingsområdet3
1533230energiforskingsprogramma1
1533217energihandlingsplanen5
1533219energiteknologiar7
1533231energi­området2
1533204escience3
1533312forbrukarkjøpslovgjeving1
1533315forbrukar­aspekt1
1533235formidlingskonferanse1
1533232forskar­nettverk1
1533306forsvarssektor3
1533221forsyningstryggleiksperspektiv1
1533276framtidsfullmakter3
1533285frivilligpolitikk2
1533246frøkvelven5
1533243genressource1
1533242globaliseringsinitiativet33
1533124grensehindertiltak1
1533213grensepolitisk1
1533122grensetenester1
1533123grensetjenesten1
1533134grenshinder1
1533133gymnasavtalen1
1533185halvårsperiodane3
1533236hamnestatskontrollen7
1533297handelssjefane1
1533263handikappfrågor1
1533250heidersdiplom3
1533288heilskapskalender1
1533206hovudprioritetsområdet1
1533198hovudstudie3
1533325høyringsoppfølgingar1
1533215implementerande3
1533121informasjonsportalar1
1533324infrastrukturplanlegging2
1533130innflyttingskommunen1
1533247innovasjonsaktivitetar4
1533227investeringskomité1
1533322joensuu2
1533275justisministermøte3
1533170kirkeneserklæringa2
1533225klimagasskvoter1
1533316konsumentrett1
1533269kontrollregelverk1
1533150kultur­ministrane1
1533182kunnskapsstudien2
1533237kystfiskeria1
1533196litteraturbransjen1
1533194litteratursamarbeidet1
1533277lovgjevingstiltak2
1533210luftkvalitetsdirektivet1
1533222marknadsovervakinga1
1533301materiellsektoren3
1533245matvekstane1
1533152menneskebibliotek3
1533282migrasjonsrelaterte1
1533205miljøgiftproblematikken1
1533255miljøøkonomigruppe2
1533257minimumsskatten2
1533248ministererklæringar3
1533271ministerrådskonferansen1
1533238multidisiplinær1
1533289møtestrukturane1
1533195nabolandslitteratur3
1533143nabopolitikken2
1533200nabospråkforståinga5
1533265narkotikaforum3
1533201ncoe2
1533162ndep4
1533163ndhs1
1533267nedkjempingsstrategiar1
1533173nenetsar2
1533260nibs2
1533307nisjekapasitet3
1533151nordbuk8
1533284nordbuks1
1533311nordkons8
1533147noria5
1533309pariserklæringa3
1533168parlamentarikarsida2
1533283passkontrollavtalen2
1533304personellkøyretøy4
1533178preparedness2
1533141prioriteringsmidlar1
1533140prioriteringspost1
1533192programstrukturen1
1533120punkaharju13
1533281påtalesamarbeid1
1533154redningsavtale3
1533175redningssamarbeid6
1533167reformgjennomgang1
1533115regionalråda1
1533191reisefridom3
1533132residensprogrammet8
1533294rotasjons­ordning1
1533193sakkunniggrupper1
1533273samarbeidsprogramperioden1
1533165samarbeidsromma3
1533262samarbetsorganet1
1533164sam­arbeidsorganisasjonar1
1533239selbestandar6
1533280selskapsdirektiva1
1533279selskapsdirektivet1
1533244sikringslageret2
1533254skatteproblema1
1533125sministrane1
1533148sosialsamarbeidet4
1533199språkorganiseringsutval2
1533138statsministersamarbeidet1
1533302stormpanservogner4
1533186stridsgruppa2
1533313strukturpulja2
1533118styrkeposisjonar3
1533305svenskleidde5
1533224systemansvarlige1
1533234tenestemannsgruppa1
1533321transportministrane10
1533128trygdesystema1
1533129trygdetilknyting2
1533117unckel2
1533149urfolksrepresentasjon3
1533166utanriksministererklæringa5
1533131utflyttingskommunen1
1533319ut­øver2
1533127velferdsportal1
1533216venturekapitalmarknad1
1533119vinnerregion1
1533296visumbehandling2
1533145visumlette2
1533146visumprosedyren1
1533190visumsamarbeidet3
1533295visumseksjonar4
1533116ásgrímsson3
1533135ålandsdokumentet7