Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 32,2006-07: St.meld. nr. 32 (2006-2007) Om dei fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2007 og fisket etter avtalane i 2005 og 2006

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 15.06.2007

Av i alt 6277 ordformer var 145 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1532948arbuckle2
1532970dødsrater5
1532983dødstate1
1532971dødødsrate1
1532985eittårsstadiet2
1532966estimerast4
1533017fartøygruppa6
1532899fellesbestandar4
1532925fempartsavtalar1
1532968fiskedødsrate31
1532969fiskedødsraten90
1532972fiskedødsrater4
1532967fiskeridata4
1532898fiskeriinspektørar3
1532896fiskerikommisjonens2
1532900fiskerilovgivinga3
1532882fiskevernesona3
1532885fisk­arlag1
1532954fordelsflagg10
1532986forskingskvote4
1532963forvaltingsplanane4
1532956forvaltningsperioden4
1533001gjennomsnittsandelen2
1532902grenseadministrasjon1
1532947gruppaleiar2
1533009hamnestaten11
1533012hamnestatsregimet3
1532949jaktmetodane4
1532999kolmulen4
1532886kongekrabbebestanden9
1532897kontrollmetodikken2
1532945konvensjonsendringane4
1532953krillfisket2
1532959kvoteperioden6
1532975kysthyse1
1532982loddelarvar7
1532965lsss4
1532957makrellstørjebestanden8
1532946mannskapsbyte4
1532958oppbyggingsplan1
1532980overreguleringar1
1533007rettsforfølgjing1
1532901rosselkhoznadzor1
1532992seibestandane3
1532923skagerrakkvoten4
1533013sluttsetelregisteret4
1532960statspraksisen4
1532978ugjere3
1532974uttaksgrad4
1532973vektmålingar5
1533011virkningsdato2
1532964økosystemrelaterte3