Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 3,2006-07: St.meld. nr. 3 (2006-2007) Statsrekneskapen for 2006

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 27.04.2007

Av i alt 4037 ordformer var 190 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1532702aksjonærinntekter1
1532846avdragspost4
1532820biloppsamlarene1
1532713bistandsinnsats1
1532724driftstilskotta1
1532806fedrekvota3
1532838forseringstiltak1
1532867forvaltingskostnadar1
1532714forvaltingsressursane1
1532845gassteknologi9
1532734ibsenmarkeringa3
1532832innkrevingssentrals1
1532700kontolånsinnskotta1
1532749lånemidla1
1532748lånepost2
1532812matforvalting1
1532765middelbestand4
1532751programomkategorien2
1532844prosjektreservar1
1532776rørslehjelpemiddel2
1532784saksmasse1
1532705skatteopplegga1
1532848utdanningslåna5
1532865verdipapirgevinstane3