Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 25,2006-07: St.meld. nr. 25 (2006-2007) Om Noregs deltaking i den 61. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av den 60. generalforsamlinga i FN

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 20.04.2007

Av i alt 3097 ordformer var 135 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1532344aidsbehandling1
1532340ankeforhandlingar1
1532395atlasalliansen13
1532405autonomiplanen1
1532338avslutningsstrategiane2
1532360biannualisere1
1532384biodiversitetsåret1
1532353biologivåpen2
1532370bistandsoverføringar2
1532354btwc5
1532427budsjettadministrasjon3
1532386byslummane1
1532408feltetterretningskapasitet1
1532378finansieringsområde1
1532330fiskepraksis1
1532311fiskeriresolusjonen10
1532293fjorårssesjonen1
1532329flaggskipskontroll1
1532335flaggstatane4
1532376forhandlingsdokumentet1
1532421fredsbevararar1
1532321fredsbyggingsfond5
1532323fredsbyggingsfondet5
1532410fredsoperativ2
1532350gge1
1532369gjeldssletteordningar1
1532325gjevarbasen1
1532332havpolitiske2
1532334havrettsleg1
1532400hovudframleggsstillaren1
1532317hovudsesjon1
1532318høgnivåforum1
1532368innanlandsgjeld3
1532422innkjøpsdivisjon1
1532355kjernevåpenfri9
1532357kjernevåpenfrie2
1532356kjernevåpenmaktene2
1532324klyngjetilnærminga3
1532303konsensusbyggjande1
1532306konsensusresultat1
1532309konsensusteksten2
1532411konseptutviklingsarbeidet1
1532423kontrollproblematikken3
1532296korrupsjonsresolusjon1
1532302landplan2
1532315medformenn2
1532391migrasjonsforum1
1532366migrasjonsspørsmålet1
1532380miljøagendaen1
1532390natturressursar1
1532351nedrustingsavdeling1
1532365nedrustingskommisjon1
1532347nedrustingstiltak1
1532375næringsutvekling1
1532314ochas2
1532333områdebaserte1
1532299opningsdebatten2
1532403oppfølgingsstrategi1
1532341oversiktsrapport1
1532419personellforvaltningssystemet1
1532420personellreformområdet1
1532295pilotland7
1532409plankapasiteten1
1532339pocar2
1532389posisjonsforklaring1
1532374preambulær1
1532322prioritetsområde2
1532304prosedyreproblem2
1532308rapporteringslinjene1
1532349rapporteringsprosedyrane1
1532313rashed1
1532294reformpanelet6
1532418reformresolusjonane3
1532319reformsaka1
1532392resolusjonsforhandling1
1532424revisjonsstandardar7
1532382rioerklæringa1
1532363rustingskontrolldiplomatiet1
1532362rustingskontrollregime1
1532383sanitæråret1
1532385skogåret2
1532388slumutviklingsprosjekt1
1532331sokkelkommisjonen1
1532336suverenitetsspørsmål1
1532300terrorismestrategi6
1532312terrorismestrategien2
1532401trespora1
1532361triannualisere1
1532337tvisteløysingsmekanismen2
1532297urfolkskonvensjon2
1532387utlånsbank2
1532379valutarammer1
1532348våpenformål4
1532377ørkenkonvensjonen1