Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 76,2006-07: Ot.prp. nr. 76 (2006-2007) Om lov om endringar i straffeprosessloven (avgrensa dokumentinnsyn og provføring)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 29.06.2007

Av i alt 2373 ordformer var 76 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1530624avgjevaren1
1530584dokumentlista2
1530637domstolsavgjerder1
1530634etterforskingsmetodane2
1530581etterforskingstrinnet1
1530594fastette1
1530606fitt1
1530643forfølgningen1
1530612forkripos1
1530621grunnlagsinformasjonen1
1530615heleriforsøket1
1530610inngangsinformasjon1
1530611inngangsinformasjonen3
1530609inngangsmateriale5
1530613inngangsopplysningane1
1530571inngangsopplysningar9
1530578innsynsnekt20
1530590innsynsproblematikken1
1530573innsynssak1
1530576innsynssaka18
1530601judgments2
1530627kripospeiker1
1530647leddvidarefører1
1530617lokkeduedommen1
1530620lovtilvisingane1
1530625metodeheimlane1
1530598mistanka1
1530580myhrers1
1530646nærarer1
1530597offence1
1530623palermokonvensjonen4
1530641politidistriktskriv1
1530619politiinformanten1
1530572politimetodar3
1530622prosessordning1
1530579provavskjering16
1530587provavskjeringsregelen2
1530574provavskjeringssak1
1530577provavskjeringssaka3
1530645provavskjeringssakene1
1530596provforbod1
1530616provokasjonstilsnitt1
1530618provprovokasjon1
1530632siktastatus1
1530595sletteplikta3
1530605storkammeret2
1530636straffesaksdokumenta1
1530600straffridomsgrunnar3
1530626straffritaksgrunnar2
1530640tvangsmidlet1
1530585tystaropplysningar1
1530583utskriften1
1530638varslingsreglane4
1530592verserende1
1530582vitneføring12
1530599öztürk1