Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 57,2006-07: Ot.prp. nr. 57 (2006-2007) Om lov om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 101 om ­eigedomsregistrering o.a.

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 04.05.2007

Av i alt 2556 ordformer var 46 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1530408arealplanføresegnene1
1530407avsilingseffektar1
1530404beløpsdifferanse1
1530403berekningsmåtar2
1530416bruksrettsgrenser1
1530399bygningskoordinatar1
1530374bygningslovene1
1530381danningstidspunktet2
1530375dobbeltsjekking1
1530415eigedomsdanningstiltaka1
1530372eigedomsvolum1
1530417eigedoms­registrering1
1530406føringssaker1
1530402gebyrberekninga1
1530405gebyrnormalar1
1530379landmålarbransjen1
1530377landmålarfirma1
1530378landmålarverksemda2
1530376landmålingsfagleg2
1530414matrikkelenhet1
1530391matrikkelfagleg2
1530395matrikkelføringar1
1530383matrikkel­føringa1
1530393matrikuleringstidspunktet1
1530398matrik­keleining1
1530384meirverdiavgifts­lova1
1530387oppmålingsoppgåver1
1530373oppmålingsstyresmakt1
1530386oppmålingsstyresmakta1
1530392oppmålingsteknisk1
1530409oppmålings­forretning1
1530388opp­målingsforretning1
1530413reinsdriftslova1
1530394rekvisisjonen2
1530382saks­typane1
1530371slettingar5
1530385styresmaktutøving1
1530380særbehandlar1
1530410transformasjonsformlar1
1530412treårsfrist1
1530400ulevering1
1530396­bygningar1
1530389­matrikkeleining2
1530390­matrikkeleiningar1
1530411­offentleg1
1530397­sletting1