Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 41,2006-07: Ot.prp. nr. 41 (2006-2007) Om lov om endringar i opplæringslova og friskolelova

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 30.03.2007

Av i alt 5406 ordformer var 131 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1530205allmennteoretiske1
1530102annonsørforeningen4
1530093arbeidsskadeforsikring8
1530116arbeidstakaromgrepet3
1530201assistenthjelp1
1530160bedriftsdelen4
1530121behandlingsutgiftene1
1530124dekningsnivå8
1530140dekningsomfanget3
1530163delegeringsbrev1
1530099delegeringssystem1
1530189dimensjoneringsarbeidet4
1530125elevorganisasjonenog1
1530221elevrepresentant1
1530135erstatningsbeløpa5
1530095forbrugerstyrelsen1
1530132forsikringsutgiftene1
1530169forskriftfesta2
1530188godkjenningsgrunnlaget2
1530210hovedmodellen1
1530094høringane3
1530217innføringstakt1
1530153innføringstakten1
1530113inntektsevne2
1530222instruksjonskompetanse1
1530162kommunalforvaltninga4
1530097kommuneförbundet1
1530179kompetanseprøva2
1530161kompetanseprøveavvikling1
1530195kompetanseprøver1
1530096konsumentverket4
1530215kontraktpartar7
1530194kontraktskjema2
1530184kontraktteikning2
1530212kopiavgift1
1530100ksseier1
1530192kvalitetsløftet1
1530103lommekalkulatorar1
1530152lovarbeidsgruppa36
1530145lovsikra1
1530178læreforholdet3
1530167lærekandidat11
1530157lærekandidatrepresentant4
1530187lærekandidatrepresentanten2
1530109læremiddelstipendet2
1530104læringsforhold1
1530168lærlingrepresentanten1
1530117meinerstatninga1
1530147minimumsutbetalingar1
1530150minimumsvilkåra1
1530207normalmodellen3
1530128oppgjerseining1
1530129oppgjerseininga1
1530177opplæringskontrakt25
1530200opplæringskontrakten39
1530211opplæringsmodellane1
1530209opplæringsringa1
1530199opplæringsringane3
1530206opplæringsringen3
1530186partsrepresentantane2
1530182praksiskandidaten1
1530202praksiskandidatordninga3
1530120premiedempande2
1530191prioriteringsområda1
1530181prøvearbeidet3
1530173prøvekandidatar1
1530196prøvenemndene3
1530174prøvenemnder4
1530220reklameformer4
1530204sertifiseringskrav3
1530137sjølvassurandøralternativet1
1530136sjølvassurandøren1
1530134sjølvassurandørordning3
1530149sjølvassuranseordning1
1530112skadefølgja1
1530131skolemiljøføresegner1
1530159skolespørsmål2
1530139skoletilhør2
1530151skoletilknyting1
1530219sportshallar1
1530214standardkontrakten8
1530108stipendsatsen1
1530105stipendtildelingen1
1530158sysselsetjingsspørsmål4
1530218særføresegn1
1530138søksmålsrisiko1
1530144søksmålsrisikoen1
1530185teorikrav2
1530213teorikrava1
1530122tilleggskommentarar5
1530118tilleggsomsyn1
1530166tilsynvil1
1530119uføregraden2
1530133ulykkesforsikra2
1530091ulykkesforsikringar1
1530143ulykkesforsikringsordning1
1530142unntaksvise1
1530106utdanningsforbundetseier1
1530193vedtaksform2
1530190yrkesopplæringar1
1530155yrkesopplæringsnemnd5
1530165yrkesopplæringsområdet1
1530111yrkesskadedekte3
1530126yrkesskadeforsikringa3
1530114yrkesskadeforsikringslova3
1530183yrkesteorikravet2
1530115yrkesutplasserte2
1530175yrkesutval8
1530176yrkesutvala2
1530141årsakstilhøve1