Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 35,2006-07: Ot.prp. nr. 35 (2006-2007) Om lov om endring i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 23.03.2007

Av i alt 304 ordformer var 9 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1529900avgiftsfinansiering8
1529904gebyrplikta2
1529905havbeitevirksomhet1
1529899sektoravgift6
1529908styresmakthandling1
1529901styresmakthandlingar1
1529907tilsynshandlingane1