Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 3,2006-07: Ot.prp. nr. 3 (2006-2007) Om lov om endringar i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 20.10.2006

Av i alt 504 ordformer var 10 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1529821administrasjonssjefens8
1529825fastlandskommunane1
1529830forholdstalssystem1
1529828kommunaldepartementets2
1529827komrev3
1529824lokalstyrets1
1529820politi­departementet3
1529829revisjonsoppgåver1
1529826satsingsforslag3
1529823svalbardlovas1
1529822svalbardrådet1