Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 24,2006-07: Ot.prp. nr. 24 (2006-2007) Om lov om endringar i lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer mv. (skjeringsdato, valkort o.a.)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 18.01.2007

Av i alt 3517 ordformer var 81 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1529791avgivingsfristen1
1529778avkryssinga1
1529801avslutningstidspunkt1
1529790avtalevalg3
1529752dataleverandørane1
1529749fullmaktsinnstillinga1
1529742fullmakts­komité2
1529759fylkeskommunesystemet1
1529740førehandsrøystegivingane24
1529787førehandsrøystegivingar12
1529789førehandsrøystegivingsperioden2
1529743førehandsrøystelokala3
1529745førehandsrøystelokalet1
1529788førehandsrøysteperioden11
1529794førehandsrøyste­givingar2
1529741førehands­røystegivinga1
1529786institusjonsrøystegiving1
1529771kommunemanntal3
1529806kontrollteljing8
1529785legitimasjonen49
1529781legitimasjonsdokument3
1529780legitimasjonskrav9
1529738manntalsførte14
1529777manntalsnummer2
1529765manntalssystem1
1529754møtebokformular1
1529750møtebokformulara3
1529755møtebokformularet3
1529810omteljinga2
1529761opplæringsmøte2
1529796oppteljingsarbeidet1
1529808oppteljingsmetodar1
1529756oppteljingsresultat10
1529757oppteljingsresultatet6
1529809oppteljingssystem3
1529811opptellingsresultatet1
1529770papirrøystesetlar2
1529819partilova13
1529816partimålingar7
1529818partioppslutningane1
1529799postleveransane1
1529802poststrekningar1
1529812programmeringsfeil3
1529751protokollering3
1529767sikkerheitskoda3
1529769sikkerheitskodar2
1529760sikkerheitsmekanismar1
1529804skannarane4
1529764skannarar17
1529805skannaren3
1529803skannarløysingar3
1529739skjeringsdatoen26
1529762systemgjennomgang1
1529758systemleverandøren2
1529792tidsskilnader1
1529797valarbeid3
1529795valarbeidarane1
1529753valdatasystemet2
1529766valkonferansen1
1529775valkortleverandørane1
1529746valmateriellet1
1529744valmyndigheitene27
1529748valmyndigheiter3
1529747valnattsystemet2
1529776valoppgjer7
1529774valsekretariata1
1529784valstandardane1
1529783valstandardar5
1529815valsystema4
1529763valtingsrøystegiving1
1529793valtingsrøystene2
1529779veljarlegitimasjon3