Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 8,2005-06: St.prp. nr. 8 (2005-2006) Om fullmakt til å ta opp statslån mv.

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 18.11.2005

Av i alt 1377 ordformer var 24 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1528811aktivapostane2
1528819bodgivar2
1528804budsjettpolitiske4
1528821eigarsamensetinga1
1528803innan­landske1
1528809inndragingsbehovet1
1528826inngåingane1
1528806likviditetsinndragningen1
1528805likviditetsreservar6
1528808lånefullmaktane1
1528807låneopplegg3
1528812marknadsgjeld2
1528814marknadsgjelda13
1528827renteavgjerda8
1528813rentebyteavtaler7
1528810rentekurve4
1528823replasseringar2
1528820reporammene4
1528825skatte­betalingsordninga1
1528824­marknadslån1