Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 75,2005-06: St.prp. nr. 75 (2005-2006) Om endringar i «Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap»

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 02.06.2006

Av i alt 411 ordformer var 29 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1528790dimsjonsgodtgjersle1
1528778ektefelletillegg25
1528789forsørgjartillegg2
1528801justeringsoppgjeret4
1528800kapteinsstillingar1
1528775korporalstillegg4
1528795krigsoppsetningane1
1528799lr6
1528802lågtlønsgruppene1
1528798lønsansiennitet1
1528796mobiliseringsstillingar1
1528797styrkeprodusentane3
1528784utdanningsbonus9
1528793vab11