Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 71,2005-06: St.prp. nr. 71 (2005-2006) Om endringar i statsbudsjettet for 2006 som følgje av takstoppgjera for legar, psykologar og fysioterapeutar

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 02.06.2006

Av i alt 348 ordformer var 6 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1528766fastlønns­ordning3
1528772ta­kstoppgjera1