Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 70,2005-06: St.prp. nr. 70 (2005-2006) Om trygdeoppgjeret 2006

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 02.06.2006

Av i alt 596 ordformer var 9 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1528756drøftingsordninga1
1528763formuestillegg5