Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 65,2005-06: St.prp. nr. 65 (2005-2006) Om ein del saker på Samferdselsdepartementets område

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 12.05.2006

Av i alt 1343 ordformer var 41 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1528671assurtjern4
1528676betongtunnelen1
1528710billetteringssystema1
1528687dagsona1
1528682ferjebudsjettet4
1528703ferjetakstsystem1
1528679ferjetilskota1
1528674fjelltunnelen1
1528700frekvensavhengig1
1528685kjørekostnader1
1528688kjøreretningane1
1528696kjøretøyklassar3
1528699kjøretøyklasser1
1528693kjøretøytakstane1
1528694kjøretøy­klassar1
1528669kostnads­overslag4
1528675lørentunnelen3
1528708løyveområda1
1528698næringslivtransportar1
1528692passasjertakstane1
1528695prøveregulativet2
1528706prøvetakstregulativet1
1528709rabattkortet1
1528707rabattstrukturen1
1528697reiseføremål1
1528691riksregulativ4
1528701sesongdifferensiering1
1528704takstforsøka1
1528670vinterbru4
1528677økerntunnelen4