Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 62,2005-06: St.prp. nr. 62 (2005-2006) Om samtykke til godkjenning av Tiltak 1 av 20. juni 2003 om oppretting av eit sekretariat under Antarktistraktaten av 1. desember 1959

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 12.05.2006

Av i alt 524 ordformer var 18 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1528637antarktissekretariatet1
1528632antarktistraktatsystemet1
1528631atcm16
1528641eksekutivsekretæren1
1528643hovudseteavtalen2
1528630kontorteknisk1
1528634kvalfangstnæringa4
1528636lokaliseringsarbeidet1
1528640møtedokumentasjon1
1528642rettsevna1
1528638samrådsmøta2
1528629samrådsmøtet17
1528626samrådspartane10
1528627samrådspartar4
1528633statsvelde1
1528625suverenitetsspørsmåla2
1528639vertsregjeringa1
1528628­miljøvern1