Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 54,2005-06: St.prp. nr. 54 (2005-2006) Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 41/2006 av 10. mars 2006 om innlemming i EØS-avtala av EU-programmet IDABC

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 21.04.2006

Av i alt 392 ordformer var 23 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1528617administrasjondepartementet1
1528601administrations3
1528621angje1
1528604budsjettplikter1
1528602businesses2
1528619fornyingsprosessane1
1528622forskrift­endringar1
1528620føre­segnene2
1528611gjennomføringsprinsipp1
1528606idabc12
1528613koordineringsrollen1
1528609lækjemiddelsamarbeid1
1528618løysingseksempel1
1528610mathelse2
1528607meiradministrasjon1
1528616oppfølgingsaktivitetar2
1528612rådavgjerd1